KURS i hvordan bli 1’er-Pedagog i SPRÅKARBEID

 

 VELKOMMEN SPRÅK ER GØY!!!

 

Lurer du på dette? DA passer kurset for deg  😛

 

–             Synes du det er utfordrende å komme i gang med språklæring?

–       Hvordan tilrettelegge strukturerte og uformelle
        språklæringssituasjoner?

–       Hvilke begreper skal du velge å jobbe med?

–       Vil barna jeg jobber med lære norsk fort nok og godt nok?

–       Hva kan jeg gjøre for å forberede dem for skolestart?

 

DETTE VIL DU LÆRE:

TEMA 1:            TEMA 2:           TEMA 3:             TEMA 4:

Hva skjer i      Hvorfor er       7 METODER      PRAKTISKE TIPS!
flerspråklig    språklæring     for godt                                                     
utvikling?        viktig?            språkarbeid

Vi har i mange år arbeidet med å lære flerspråklige barn norsk. Det er en krevende jobb og vi har mange, mange ganger følt oss usikre på om vi jobbet riktig, ville barna lære seg norsk i det hele tatt?!

Fra 1-10 følte vi oss mange ganger som en 12’er i språkarbeid. Det er slitsomt å være usikker faglig. Derfor har vi ”tatt tak” og laget en struktur på språkarbeidet vårt, både i formelle og uformelle språklæringssituasjoner.  Det har gitt oss en trygghet og en selvsikkerhet i forhold til kvaliteten på vårt språkarbeid!

 

Bli 1’er-Pedagog!

FOTO anne og siw

Vil du lære hva vi har gjort for å føle oss som 1’er-Pedagog?

Vi blir SuperGlad for å se deg på:

BådeOg

4. desember 2014
klokka 17.00 – 20.00
adr.: Oalsgt. 2, Sandnes

PRIS: kr 450 pr. person

KAFFE/TE OG EN SuRpRiCe FØLGER MED  😛

 

DEL INVITASJONEN MED ALLE DU MENER VIL HA
GLEDE OG NYTTE AV KURSET MED OSS!