SPRÅK ER GØY!!

 

5 SPØRSMÅL OG 5 TIPS om:

Systematisk Begrepsundervisningsmodellen

  1. Hvilke begreper er grunnleggende?
  2. Hva gjør et begrep til et grunnleggende begrep?
  3. Hva er ord og hva er begrep?
  4. Hvordan jobbe med begrepsundervisning?
  5. Hvorfor skal jeg jobbe med begrepsundervisning?

Vi skal snakke om hvordan jobbe systematisk med Grunnleggende begreper og begrepssystemer. 

Magne Nyborg forsket på dette i 30 år og har laget en oversikt over hvilke begreper som er grunnleggende. Andreas Hansen har videreført Nyborgs forskning og er i dag den ledende fagperson på dette området både internasjonalt og nasjonalt.

Disse begrepene er de grunnleggende begrepene:

FARGE, FORM, STILLING, STØRRELSE, PLASS, ANTALL, MØNSTER, RETNING, BRUKES TIL, STOFF, LEVENDE-IKKE LEVENDE, LYD, OVERFLATE, TEMPERATUR, SMAK, LUKT, TID, FORANDRING, FART, VEKT, KRAFT, VERDI, KJØNN

Disse begrepene er grunnleggende fordi vi bruker dem til å beskrive det vi sanser og opplever til oss selv og andre. Uten disse grunnleggende begrepene vil du ikke være i stand til å fortelle om det du ser eller stille spørsmål eller svare på spørsmål om det du holder på med. Grunnleggende begreper hjelper deg til å lære bedre og på en så grundig måte at du kan hente opp igjen lagret kunnskap og ta det i bruk når du trenger det. Grunnleggende begreper er bygget opp i et begrepssystem med over– og underbegreper, som gir barnet mulighet til å kategorisere begrepene på en effektiv måte.

lenestol med tekst

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva er så forskjellen mellom et ord og et begrep?

Et begrep er et ord som har gitt oss en mening. Ordet er da symbolet for begrepet. Når et ord er erfart, lært og forstått på en så god måte at barnet kan beskrive det med de grunnleggende begrepene – DA har barnet lært et begrep.

Hvordan skal man da jobbe for å lære barna de grunnleggende begrepene?

TIPS 1:         
Husk at dette er en sansebasert metode, der barna skal oppleve, sanse og erfare selv alt de lærer.

TIPS 2:         
Du må planlegge tid for strukturert språklæring. Vi foreslår 15-20 min 3 dager i uken fra barnet er 4 år.

TIPS 3:          
Du skal jobbe etter en viss struktur. Kort fortalt skal barnet i første fase, få møte flere ulike ting som ER LIK I det begrepet du jobber med. Hvis det er RUND FORM – så har du med deg flere ting  med RUND FORM. Neste fase skal barne kjenne igjen og skille ut ting du viser frem som har  RUND FORM. Du viser flere ting med ulike former og barnet skal velge ut de sm har RUND FORM. Siste fase skal du vise frem mange uike ting som har rund form, størrelsen og fargen kan være forskjellige og barnet skal fortelle deg at de er like i at de har RUND FORM. Det krever litt tid å øve seg for å jobbe strukturert, men det lønner seg for barnet at pedagogen er profesjonell. 

TIPS 4:         
HUSK at metoden er basert på opplevelse – så pass på å legg inn kreative økter der barna skal gjøre
 noe eller skape emosjonell opplevelse sammen rundt det begrepet du jobber med. Det kan være forming eller gå på tur for å lete etter begrepet dere jobber med. Kle seg ut «med» begrepet har vi gjort med stort hell 🙂

TIPS 5:         
Benytt enhver sjanse i løpet av dagen til å bevevne og bruke begrepene du jobber med i alle hverdagssituasjoner. Overfør begrepet til barnas hverdag.

HVORFOR?

  1. Systematisk språkarbeid gir resultater og skaper suksess og mestring hos barnet
  2. Hjelper barnet til å styre oppmerksomheten
  3. De grunnleggende begrepene er sanserelaterte – og brukes til å analysere, klassifisere og formidle det vi sanser
  4. Øvelse i språklig tenkning og problemløsning
  5. De grunnleggende begrepene er viktig for videre kunnskapstilegnelse i fag og læringsområder på skolen

Yesman.jpg

Hvordan jobber du med Systematisk begrepslæring???? Vi er supernysgjerrig på hvordan du jobber??? Del med oss!