Sommerfuggel i vinterland. Kem e du?

Alva og Atrisa

Språk og identitet utvikler seg i det samfunnet barnet bor i. Et barn med irakiske foreldre vil leve i samspillet mellom en norsk kultur og en irakisk kultur. Foreldrenes kultur vil alltid stå i en utsatt posisjon i forhold til norsk kultur. 

Hvordan oppleves det egentlig for foreldre å oppdra barn i Norge, men også å ønske å lære barnet om sin egen bakgrunn? Det hadde vært spennende å lære mer om! Men en ting er sikkert, det er viktig for ALLE foreldre å videreføre sine gode vaner og tradisjoner til sine barn.

Barn som vokser opp i Norge og går i norske barnehager og skoler, kan ikke unngå å bli påvirket av den norske kulturen i tanke og væremåte. Men det er viktig å huske på at det er deres egne foreldre som er de betydningsfulle voksne, for barnet i barnehagealder. Barnet har sin identitet tett knyttet opp til sine foreldre og deres livsstil. Det er først når barnet begynner i barnehage og videre i skole at det virkelig møter den norske kulturen og det norske språket.

Når familier med annen opprinnelse enn norsk kommer til barnehagen er det bekymringsfullt hvis de ansatte ikke forstår viktigheten av barnets opprinnelse og nåværende identitet. Barnehage og skole skal være med å bygge en sikker identitet preget av begge kulturer barnet lever med. Det kreves at de ansatte er bevisste og tenker over hvordan de bekrefter barnet.

Barnehage og skole skal bidra til at barn/unge utvikler en trygg identitet, basert på egne valg.

Hvis vi bare legger vekt på det norske språket og norsk kultur og tradisjon, er vi bidragsytere for å stoppe barnets muligheter til å utforske sin bakgrunnskultur og morsmål. Ønsker vi å være ansvarlige for det?

Hvis et barn eller en ungdom ikke blir møtt på en bekreftende måte av viktige voksne i oppvekstperioden, kan det medføre å skape avstand enten mellom barn/unge og foreldre eller mellom barn/unge og samfunnet. Vi tenker at ungdommer som ikke blir anerkjent for sin totale identitet, lett kan bli et bytte for ekstreme miljøer. 

Åse Kari Wagner fra Lesesenteret i Stavanger sier:  «Å definere barnets språk og identitet som identisk med foreldrenes er i beste fall naivt, i verste fall et overgrep mot barn som ønsker en fremtid i det norske samfunnet.»

Dette har hun i grunnen helt rett i, nettopp fordi et menneskes identitet og språk er i konstant utvikling og preges av miljøet mennesket ferdes i.

Likevel, fratar det oss for ansvar i vårt arbeid med å styrke og utvikle et barns totale språkkompetanse? Fratar det oss for ansvar for å bidra til å bygge opp et barns identitet i to kulturer?

For å gjøre det helt enkelt og helt klart – Vi mener at fagpersoner i barnehage og skole har et stort ansvar for å anerkjenne barns totale identitet språklig og sjelelig. Vi påstår at barnehager/skoler som verdsetter og satser på morsmålsopplæring også vil være flinke i norskopplæring.

Sørg for at alle morsmål går hånd i hånd!

Vi har satt opp 10 Tips for å anerkjenne morsmålet. Her finner du filen du kan laste ned eller kopiere hvis du har lyst:

10 TIPS FOR Å ANERKJENNE MORSMÅL

 

 morsmål     Lars Saabye Christensen har skrevet noen nydelig og kloke ord om vårt morsmål  

   Hans ord viser hvor sterkt morsmålet er for oss mennesker.
   Tenk på hvordan du skulle fått uttrykt dine innerste tanker og følelser til et menneske du er glad i
    – på et annet språk enn ditt eget hjertespråk?

 

                    SMASK

    ANNE & SIW

 

 

 

 

Det er viktig for alle å forstå at morsmålet ligger vårt hjerte nært.

Synes du det blir tatt høyde for i barnehage og skole?
Hvor viktig er ditt morsmål for deg?

FORTELL, slik at alle kan forstå hva morsmålet betyr!