Nøkkelen til det nye Livet

Vi hadde lyst til å finne ut mer om HVA ER DET DU SOM FLYKTNING TRENGER NÅR DU KOMMER TIL NORGE? Vi vet godt hva vi tror du trenger, men stemmer kart og terreng?

Hvem skulle vi spørre? Vi valgte å intervjue mor, kvoteflyktning, aktivist, menneskerettighetsforkjemper, Arbeiderpartipolitiker og medlem  av den kurdiske kongressen i Brussel; Gulale Samiei fra Kurdistan og Norge.

Gulale og gutt

Gulale opplevde tidlig hvordan krig og undertrykkelse påvirker livet. Hun valgte i svært ung alder å kjempe for kurdernes rettigheter. Etter en fengslingsperiode valgte familien å sende henne ut av Iran/Kurdistan for å komme i trygghet. Hennes ferd mot Norge gikk gjennom flere transittland.

 

 2. mars 1989 kom Gulale med mann og to barn til Norge. 

Gulale

 Hva er hennes tips

til oss som jobber med å integrere

mennesker fra andre land i Norge?

 

 GULL-TIPS fra Gulale:

1. Vær lmodig og gi meg tid til å ”lande”.

2. Vær snill og SE mennesket som kommer fra krig – ”se den jeg er»!

 • Våg å gi omsorg og kjærlighet.
 • Gi rom for sorg og savn som mennesket har.

3.   Vær raus med bruk av tolk. Jeg har ikke problemer med å forstå, men jeg forstår ikke norsk så godt enda.

4.  Hjelp til å lage struktur på dagen, uka og livet.

 • Gi opplysninger om hvilke rettigheter og plikter jeg har.
 • Vær tydelig på hva du forventer og hva jeg skal gi.
 • Gjenta dette så mange ganger jeg trenger det – det tar tid å ta inn over meg hva du sier.

5.  Pass opp for Enveis Omsorg. Det er fort gjort å bli et subjekt – objekt forhold mellom den norske og meg.

 • Jeg har mange ressurser – hvordan skal du finne dem hvis det er bare du som skal «gi»?
 • Jeg setter pris på DIALOG. Det er alfa og omega for at du skal se hvem jeg er.

6.  Ha stort fokus på morsmål – det er det sterkeste symbolet på min identitet. Jeg har sloss for retten til å snakke mitt eget språk! Vær snill, glem ikke det!

7.   Mine barn kan masse, men det er ikke så lett å vise det frem – de snakker ikke norsk eller har hatt ”norske” leker. De leker det de har erfart – for norske ”hjelpearbeidere” kan leken være voldsom, barna mine har opplevd mye voldsomt. Vær snill, ha forståelse for det!

8.  Å lære norsk er like viktig – det er nøkkelen til det nye livet.

 • Barna mine og jeg kan mye språk når vi kommer, kan du hjelpe oss med norsk via morsmålet vårt?

9.  Følg meg opp til jeg står på egne ben – det kan ta litt tid. Vær snill og vær tålmodig.

10. Noen ord til barnehager og skoler:

 • Se hvem jeg er som mor og hvem barna mine er.
 • Spør de spørsmålene du trenger for å bli kjent med meg og mine.
 • Ikke vær redd for å sette deg inn i min flukthistorie og erfaringer fra før jeg kom.
 • Matpakker, ullundertøy og vinterdress er viktig, men ikke viktigst!

Jeg trenger nok veiledning om livet i Norge, barneoppdragelse, mat, familieliv, men alt til sin tid.I starten er jeg mest opptatt av å forstå hvordan jeg skal starte den nye tilværelsen.

Det finnes mange gode foreldreveiledningsprogram som ICDP (International Child Development Program) og COS (Circle of Security) . Men viktigst av alt, er at du spør om jeg trenger det. Vær snill og ta deg tid til å snakke med meg og lytte til hva jeg har å si, når du presenterer programmene.

Det kan hende jeg ikke trenger veiledningen 😛  

utklipp Gulale Anne Siw

 

Takk Gulale for gjensidig vennskap og glede.

Du er en sann Helt og Inspirator!

signatur anne og siw kreativ

 

Tror du vi gir relevant hjelp til våre nye borgere?

Har du tips til hvordan vi kan bli flinkere til å skape en jevnere dialog?