Lek og språk – Hånd i hånd

 Det er GØY å leke! Derfor leker barn 🙂 Leken springer ut av en indre motivasjon der barnet har kontroll og bestemmer leken selv. I leken prøver barn ut alt de opplever og erfarer.

Lek er superviktig for å lære språk. Spesielt rollelek er språkutviklende for barna. Da øver de på å fortelle, samtale, bygge opp setninger og finpusse på begreper. Barn som er relativt ny i norsk språk og kultur vil trenge ekstra drahjelp fra deg for å komme inn i, forstå og bli i leken.

Her er noen tips til HVA du kan gjøre:

  1. Barnet kan være usikker på lekekodene. Hjelp barnet med å komme inn i leken og følg med om hun eller han er med i leken over ei tid. 
  2. Kanskje trenger barnet mer kunnskap om temaet i leken som foregår. For eksempel er Kaptein Sabeltann enda en hit i norske barnehager, men han er et ukjent fenomen i utlandet. Barnet trenger kanskje en innføring i rollefigurens liv og virke. Det kan være via bøker, film og samtale. 
  3. Begreper som passer i de ulike lekene, er også viktig kunnskap. I Sabeltann trenger barnet å vite hva et sverd, en sjørøver, ei skute, ei kiste og gullpenger er. 
  4. Bruk av rekvisita er også viktig å ha for å komme inn i leken. Barnhagen bør være med å skaffe rekvisita til aktuell lek. 
  5. Siste, men kanskje viktigste tips er: Barn uten norsk som morsmål trenger at DU er ei språkbro der du deler ut begreper og setninger til barna, som de kan bruke i leken. Uansett alder og hvilken lek du observerer eller deltar i – sett ord på det du gjør og utvid ungenes språkrepertoar hele tiden.

Sabeltann

 

Barn som kan lite norsk har lett for å bli mindre populære lekekamerater. Ikke fordi de ikke er likt, men fordi det krever mer av alle barna å leke med et barn du mangler felles verbal språk med. Da må vi voksne sørge for å lære barnet lekekoder, introdusere rollefigurer som er aktuelle og lære begreper som kreves i leken akkurat nå. Kanskje kan du øve litt med barnet alene først, og så være brobygger i overgangen til at barnet klarer å leke med de andre barna? 

Dramalek er en fin måte å styre barna inn i gode lekeopplevelser. Mange roller krever heller ikke så mye språk. Tenk deg å være trollet under broa i Bukkene Bruse, det krever ikke så mange ord, men du verden hvilken makt du har der du ligger under broa og skremmer 🙂

Turer, felles opplevelser og bøker er også aktiviteter som kan være med å gi innhold til en lek. Du skal ikke gå inn i lek som går av seg selv, men sett deg tilbake og observer. Er det noen som ikke er med i leken? Da kan du leke dem inn i temaet eller du må sette i gang en ny lek i etterkant.

Lek skal være GØY, men uten språk kan det bli STØY 🙂 Så bruk tipsene og rett fokuset mot å lære barna språk som gjør lek gøy 🙂 

Hvordan er det hos deg, er det noen som strever for å komme inn i leken? Fortell oss gjerne om gode knep du bruker for å berike barnas lek!

LYKKE TIL 🙂

Siw & Anne