Fun@Familielæring

Kan vi knytte tettere bånd med foreldre i vårt daglige arbeid? Ja. Familielæring er prøvd ut med stort hell både i Norge og i England. Familien er barnets første læringsarena og all god læring spinner ut herifra.  Familier med annen kulturell bakgrunn enn norsk, vil kanskje ha ulik forståelse for hva barnehage og skole er, enn oss norske. Sjekk ut praktiske tips til hva du kan gjøre i Familielæring lenger ned på siden.

Når foreldre, barn og pedagog jobber sammen vil det gi familien en forståelse for det norske utdanningssystemet og pedagogen vil forstå mer av hvordan familien tenker om «livet, havet og kjærligheten» 😉 .

Men hva ER egentlig Familielæring? Senterleder på NAFO (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring) Sigrun Aamodt og tidligere leder for NAFO An-Magritt Hauge har laget en definisjon:

Familielæring er et samlebegrep for læringssituasjoner der flere generasjoner deltar og lærer sammen. De voksne lærer selv og lærer fra seg til barna, samtidig med at de ofte også lærer av og med barna. 

Læringssituasjoner som inkluderer hele familien vil gi solide bånd mellom hjemmekultur og institusjonskultur. Foreldre vil oppnå en større forståelse og trygghet i samarbeidet med barnehagen eller skolen. Familielæring praktiseres i en vid definisjon på familie. Det kan være besteforeldre, tanter, søsken, reservemødre o.l som defineres som familie.

Kanskje det viktigste argument for å starte familielæring er at det vil vise foreldrene deres superviktige funksjon i barnas læringsprosess.

Trykk på filmen under og hør oss fortelle mer om familielæring  😀

 

fun@familielæring EKSEMPEL

fun@familielæring MAL

Kunne du tenke deg  å prøve en eller annen form for Familielæring? Legg gjerne igjen tips eller spørsmål til oss!

SMASK
Siw & Anne