Fun@Familielæring

Kan vi knytte tettere bånd med foreldre i vårt daglige arbeid? Ja. Familielæring er prøvd ut med stort hell både i Norge og i England. Familien er barnets første læringsarena og all god læring spinner ut herifra.  Familier med annen kulturell bakgrunn enn norsk, vil kanskje ha ulik forståelse for hva barnehage og skole er, enn oss norske. Sjekk ut praktiske tips til hva du kan gjøre i Familielæring lenger ned på siden. Les mer

Imagine en verden i solidaritet og fred – hadde ikkje DET vært nåkka?

Hvordan kan noen  utføre terrorhandlinger rettet mot sine medmennesker , som det vi har sett i Paris eller i Kobani i Syria? Hvordan? Med hvilken rett kan man tillate seg å drepe sine med-verdensborgere på grunn av meningsuenigheter? Uforståelig for oss!  Les mer

Snakke Snakke Snakke bare for å Snakke …. eller?


Tja, hvor mye snakker du med barna i gruppen din?  Og jeg mener …….. snakker sånn at du kjenner at det var en god samtale – og at du til og med tenker at jeg gleder meg til å snakke mer med henne neste gang – hun var så spennende og   artig å snakke med. Med andre ord: Hvordan ville du vurdert kvaliteten på dine samtaler med barna i gruppen din?Sunni og Carol Les mer